# ΤΕΕ από την αρχή

Σχεδιασμός λογοτύπου για την πολιτική οργάνωση των Μηχανικών για τις εκλογές του ΤΕΕ – Τεχνικού Επιλητηρίου της Ελλάδας. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν και posts για τα κονωνικά μεσα διαδικτύωσης καθώς και εικαστικά για τον ιστότοπο τους.