Δυάς - Dariah-GR

Υλικό για την εκδήλωση του έργου “DARIAH-GR Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες – ΔΥΑΣ”
που διοργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών και το δίκτυο Δυάς.