Διάλογος

Σχεδιασμός λογοτύπου, εταιρικής ταυτότητας και προωθητικού  υλικού για το χώρο ψυχολογικής υποστήριξης Διάλογος.